KIRJURINLUODON KESÄTEATTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Kirjurinluodon Kesäteatteri on sitoutunut suojaamaan palvelujen käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön puitteissa. 


1. Rekisterinpitäjä
Kirjurinluodon Kesäteatteri (Kirjurin Hyvätuuli Oy)
Y-tunnus: 2176997-8
Osoite: Vantalantie 1, 28600 PORI
Puhelin: 040 415 6269
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Jouni Rautanen, jouni@kirjurin.fi


2. Rekisterit
Kirjurinluodon Kesäteatterin ylläpitämät, asiakastietoja sisältävät rekisterit ovat sähköisen markkinointikirjeen markkinointirekisteri sekä asiakasrekisteri.
Markkinointirekisteri perustuu asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin, mikäli asiakas ei ole erikseen kieltänyt markkinointia. Käytettynä tietona on nimi ja sähköpostiosoite. Asiakas poistetaan rekisteristä, kun hän ilmoittaa, että ei halua enää jatkossa saada uutiskirjeitä tai tiedotteita.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tapahtumista tiedottamiseen. Henkilötietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista
– nimi
– sähköpostiosoite
– osoitetiedot
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– organisaatio ja asema
– organisaation osoitetiedot 


5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä, rekisteröidyltä itseltään, tiedusteluja ja tarjouksia pyytäneeltä yrityksen yhteyshenkilöltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja mahdollisista muista julkisista lähteistä. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin edellä mainittuja.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tässä rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä myöskään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Postituslistaltamme voi poistua kukin itse lähettämällä viestiä asiasta osoitteeseen info@kirjurin.fi


8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä oikeus saada tieto mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (kohta 1).
Lähettämissämme suoraposteissa on kerrottu, että vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa lähettämällä viestin osoitteeseen info@kirjurin.fi


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä käsittelevät Kirjurinluodon Kesäteatterin työntekijät. Tietojen käsittely on ohjeistettu ja käyttöä on rajattu käyttövaltuuksin. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.


10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.